મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

જિલ્‍લા પંચાયતમાં હિસાબી શાખાએ તમામ શાખાઓની તિજોરી કચેરી છે. તથા જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રીની અંગત ખાતાવહીની નિભાવણી કરે છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550638