મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

આ શાખા દ્વારા વાહકજન્ય રોગ અટકાવવા આરોગ્ય કર્મચારી દ્વારા ઘરેઘરે ફરી તાવના કેસોની મોજણી, તાવના દર્દીની સારવાર લોહીના નમુનાનું એકત્રીકરણ, લેબોરેટરી પરીક્ષણ અને મેલેરીયા પોઝીટીવ કેસોની રેડીકલ સારવાર તથા જંતુનાશક દવા છંટકાવ કામગીરી તથા જંતનાશક દવા યુક્ત મચ્છરદાની વિતરણ, મચ્છર ઉત્પત્તિ સ્થાનોમાં પોરા ભક્ષક માછલીઓ મુકાવવી, પોરા નાશક કામગીરી તેમજ ડેન્ગ્યુ તેમજ ચીકન ગુનીયાના કેસોમાં ફોગીંગ જેવી કામગીરીનું સુપરવિઝન હાથ ધરવામાં તેમજ જન સમુદાયમાં મચ્છરજન્ય રોગો અંગે લોક જાગૃતિ કેળવાય તે માટે આરોગ્ય શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 550581