પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાલાયબ્રેરી

પુસ્તકો/મેગેઝીન

 
દૈનિક સમાચાર પત્ર, જીવન શિક્ષણ, શિક્ષક જયોત, રોજગાર સમાચાર જેવા મેગેઝિન નિયમિત આવે છે.