પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠતાલુકા વિષેજોવાલાયક સ્થળો

તાલુકાના જોવાલાયક સ્થળો

ફાગવેલ
તાલુકામાં ફાગવેલ ગામે વિર ભાથીજી મહારાજનું મંદિર, ખાખરીયા વનમાં વિર ભાથીજી મહારાજની અમર ભૂમિ આવેલ છે. આ સ્થળે દિવાળી તથા દેવ દિવાળીએ મોટો મેળો ભરાય છે. જેમાં કપડવંજ, કઠલાલ, ઠાસરા, બાલાશિનોર, વિરપુર તથા પંચમહાલ અને દૂર દૂરના સ્થળોએથી લોકો આ મેળાનો લાભ લે છે.
પીઠાઇ
પીઠાઇ ગામે પીઠેશ્વરી માતાજીનું મંદિર આવેલ છે. જેમાં ભાદરવા માસની સુદ આઠમના રોજ ધરો આઠમનો મેળો ભરાય છે.
લસુન્દ્રા
લસુન્દ્રા ગામે ગરમ ઠંડા પાણીના ઝરા આવેલ છે. જેમાં લોકો સ્નાન કરી ધન્યતા અનુભવે છે. આ સ્થળને સરકારશ્રીના પ્રવાસન વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ હેઠળ આવરી લઇ કુંડ ઉપર પંચવટી, પે એન્ડ યુઝ ટોયલેટ પીવાના પાણીની પરબ, વન નક્ષત્ર, પાર્કીગ પ્લોટ બાળકોને રમવા માટેના રમત ગમતના સાધનોનું ક્રિડાંગણ બનાવવામાં આવેલ છે.