પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાસાંસ્કૃતિ‍ક કાર્યક્રમો

સાંસ્કૃતિ‍ક કાર્યક્રમો

 
પ્રાર્થના/ યોગ/ ભજન/ ધુન/ રાસ ગરબા /વકતૃત્વ સ્પર્ધા /નિબંધ લેખન હરીફાઈ /વેશભુશા જેવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન થાય છે.