પંચાયત વિભાગ

 પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયતશ્રીમતી સાવિત્રીબેન જુવાનસિંહ ચૌહાણ
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી રાઠોડ શૈલેશભાઇ પ્રાગજીભાઇ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ

તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગખેડા જીલ્લોમહેમદાવાદ તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


મહેમદાવાદ
ગ્રામ પંચાયત ૬૩
ગામડાઓ ૭૩
વસ્‍તી  ૧૮૯૧૧૪
વિશ્વમાં દરેક પ્રજા નગર સ્થળને પોતાનો આગવો સ્વતંત્ર ઈતિહાસ હોય છે. ઈતિહાસ એ ધરતી વ્યકિતઓની યશગાથા ગૌરવ છે. જયાં સંસ્કાર, શૂરવીરતા,  આત્મ સમર્પણની ભાવના છે, તેની યાદગીરી શિલાલેખો, સ્તંભો, તોરણો કે પ્રતિમાઓ ઘ્વારા રહે છે. એ ભૂમિનાં સંસ્કળતિના સ્મરણો-સંકેતો છે, પ્રજામાં પોૈરુષ અને શોૈર્યનું સિંચન કરે છે.

વધારે...