પંચાયત વિભાગ

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી રણજીત કનુભાઈ કટારિયા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ

તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગખેડા જીલ્લો મહુધા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


મહુધા
ગ્રામ પંચાયત ૪૯
ગામડાઓ ૪ર
વસ્‍તી ૯૯૬ર૪

વિશ્વમાં દરેક પ્રજા નગર સ્થળને પોતાનો આગવો સ્વતંત્ર ઈતિહાસ હોય છે.  ઈતિહાસ એ ધરતી વ્યકિતઓની યશગાથા ગૌરવ છે. જયાં સંસ્કાર, શૂરવીરતા, આત્મ સમર્પણની ભાવના છે, તેની યાદગીરી શિલાલેખો, સ્તંભો, તોરણો કે પ્રતિમાઓ ઘ્વારા રહે છે. એ ભૂમિનાં સંસ્કળતિના સ્મરણો-સંકેતો છે, પ્રજામાં પૌરુષ અને શૌર્યનું સિંચન કરે છે.

વધારે...