પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

 
  વડતાલ- સ્વામીનારાયણ મંદિર
  વસો- દરબાર ગોપાળદાસની હવેલી , રામસરોવર
  પીજ- કપીલેશ્વર મહાદેવ