પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેમહત્‍વના નજીકના શહેરો

મહત્‍વના નજીકના શહેરો

 
  જિલ્લા મથક (નડીઆદ)
  ડાકોર
  મહેમદાવાદ
  આણંદ