પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાપુસ્‍તકો / મેગેઝીન

પુસ્‍તકો / મેગેઝીન

દૈનિક સમાચાર પત્ર, જીવન શિક્ષણ, શિક્ષક જયોત, રોજગાર સમાચાર જેવા મેગેઝિન નિયમિત આવે છે.